Sponsored by Jiangxi Tourism Administration

Tour of south Jiangxi, the cradle of Hakka people

Ganzhou – Ganxian – Xinfeng – Longnan – Dingnan – Sanbaishan – Ganzhou

Tour to south Jiangxi for ecological recreations

Ganzhou – Dayu – Chongyi – Shangyou - Ganzhou

Tour to northwest Jiangxi for landscape

Nanchang - Zhelin Lake – Wuning - Xiushui

Tour east Jiangxi for streams

Longhu Mountain • Guifeng Peak - Zixi Dajue Mountain - Jinxi Zhuqiao ancient village – Fuzhou

Two days' trip to Sanqing Mountain

First day: Take buses to Sanqing Mountain in the morning, climb up mountain on foot, visit Tiyun scene, Nanqing scene...

Green tour in western Jiangxi

One of the three golden tourist routes: Nanchang – Zhangshu – Xinyu • Fairy Lake – Yichun • Mingyue Mountain • Wentang hot spring – Pingxiang • Anyuan • Wugong Mountain – Tonggu • Yifeng - Jing’an • Sanzhualun - Nanchang

Red classic tour route in central and southern Jiangxi

One of the three golden tourist routes: Nanchang- Ji’an – Jinggangshan – Ganzhou • Xingguo – Yudu – Ruijin –Nanfeng – Fuzhou - Nanchang

Tour around Poyang Lake in northern Jiangxi

One of the three golden tourist routes: Nanchang - Zhelin Lake – Lushan Mountain- Jingdezhen- Wuyuan- Sanqing Mountain- Guishan Mountain - Longhu Mountain - Nanchang

| About China Daily | Advertise on Site | Contact Us | Job Offer |
Copyright 1995 - 2011 . All rights reserved. The content (including but not limited to text, photo, multimedia information, etc) published in this site belongs to China Daily Information Co (CDIC). Without written authorization from CDIC, such content shall not be republished or used in any form. Note: Browsers with 1024*768 or higher resolution are suggested for this site.
License for publishing multimedia online 0108263
Registration Number: 20100000002731